אלה שמות

במאגרי הספרייה הלאומית קיימות סריקות רבות של ספרים וחומרים אחרים, כמו גם מידע שהגיע ממקורות חיצוניים המשתפים פעולה עם הספרייה הלאומית.

ישות – מילה או מספר מילים שהוגדר שהם שם של אישיות או מקום (לדוגמה, "דוד בן גוריון" או "ירושלים").

בפרויקט זה בנו חברי ׳צוות חילוץ זהויות׳ כלי ראשוני המחפש בתוך דפי הספרים שנסרקו בספרייה הלאומית זהויות של אנשים, מקומות, ארגונים ויצירות, בכדי לאפשר למשתמשים למצוא, למשל, את כל הספרים בהם מוזכרת דמות כלשהי (גם אם שמה נכתב בדרכים שונות), או לחילופין, לגלות את כל המקומות המוזכרים בספר כלשהו. חיבור של תוצאות החיפוש לרשומת הישות יאפשר חיפוש טו ביותר, קישור של פריטי המידע ביניהם ועוד.

האם ברצונך לעבוד על פרויקט זה?

הערות

לעיונך, הנה הצהרת הפרטיות שלנו.