Visual Faceted Search (ויזואליזציה של חיפוש בשלבים בקטלוג)

אחד מכלי החיפוש בספרייה הלאומית הוא סינון על-פי שדות ייעודיים (facets) מופיעים לאחר חיפוש באתר הספרייה הלאומית ועל-פי תוצאות החיפוש. שדות הסינון מאפשרים לצמצם ולמקד את תוצאות החיפוש לפי פרמטרים כגון שנת יצירה, סוג מדיה, מדינת מקור ועוד. מטרת הפרויקט היא לספק חלופה ויזואלית לשדות הסינון (facets) המופיעים לאחר ביצוע חיפוש באתר הספרייה הלאומית. במסגרת הפרויקט מומש רכיב המסוגל לבחור את שדות הסינון הרלוונטיים ביותר עבור החיפוש אותו ביצע המשתמש ולהציג השדות הנבחרים כאובייקטים גראפיים היוצרים חוויית חיפוש יותר אינטואיטיבית ועשירה עבור המשתמש.

האם ברצונך לעבוד על פרויקט זה?

הערות

לעיונך, הנה הצהרת הפרטיות שלנו.