מפה בזמן

איך נראתה ירושלים לפני 500 שנה?

מתי התחילו לציין במפות את תל אביב?

עד כמה היו מדויקות המפות לפני שהמציאו כלים מודרניים למיפוי?

אוסף לאור בספרייה הלאומית הינו אוסף המפות הגדול והעשיר בעולם למפות ארץ ישראל וירושלים.

אוסף זה כולל כ-9,000 מפות מתקופות שונות, מימ הביניים ועד ימינו אנו. אוסף עשיר זה כולל מפות מפורסמות כמו מפת התלתן, מפת מידבא ועוד.

באמצעות פרויקט מפה בזמן אנו מבקשים להפוך את הסריקות של המפות לעצמים גיאוגרפיים המצויים במרחב ("לעגן אותן"), מה שיאפשר ברמה הראשונית להציג את המפות על גבי מפה ממוחשבת מודרנית, וכן יאפשר השוואת אזורים שונים על פני מפות מזמנים שונים, ביצוע שאילתות גיאוגרפיות כדי לאתר מפות המכסות אזורים שונים מזמנים שונים ועוד.

האם ברצונך לעבוד על פרויקט זה?

הערות

לעיונך, הנה הצהרת הפרטיות שלנו.