LibraryWiki

המידע במאגרי הספרייה הלאומית נחשף כיום רק באמצעות מערכת "מרחב" (Primo). בנוסף, הספרייה הלאומית אינה מקבצת מידע לפי נושאים למרות שקיים לכך קיטלוג בסיסי.

הפרויקט מנסה להציג את המידע בתצוגת Wiki, המוכרת לציבור הרחב, תוך שזירת קישורים בין כל פריטי המידע השונים על בסיס המידע הקיים. יצירת ה-Linked Data מאפשרת ליצור עמודים על זהויות של אישים (לדוגמה, "דוד בן גוריון"), נושאים ומקומות ובכך להציג מה הספרייה הלאומית "יודעת" על הזהויות הללו.

מטרה נוספת המושגת כאן היא אינדוקס יעיל של מנועי חיפוש (כמו Google) על מאגרי המידע של הספרייה הלאומית, שכן אינדוקס Wiki הינו ידוע ומוכר למנועי החיפוש, ובכך להשיג קפיצת מדרגה בהצגת תוצאות חיפוש של פריטי מידע בספרייה הלאומית במנועי חיפוש באופן רלוונטי לחיפוש.

האם ברצונך לעבוד על פרויקט זה?

הערות

לעיונך, הנה הצהרת הפרטיות שלנו.